24/11/2019 Kết thúc câu chuyện này sẽ là khởi đầu cho một câu chuyện khác….
________________________
Trans: Thủy Bình
Timer:

Page Facebook ►:
❤ Đăng kí kênh:
► Liên hệ:

演唱:高源
詞:禾子
曲:南鈴子
編曲:小諾f.sy

累到焦頭爛額無心再失落
原來是我忽略了愛情規則
也許我們再遇見 多餘的話都不說
是什麼讓靈魂都入了魔
我的眼淚讓傷變得赤裸裸
後來你的眼神都變得閃躲
我的心已上了鎖 這傷痛難以負荷
那些快樂被扔在了角落
最遙遠的沉默 多深刻的折磨
你已拋棄我們從前作隔岸觀火
推開我所有泣不成聲的挽留
火燒斷了繩索 血染紅我雙手 恭賀你得到了解脫
祝福你真的能愉快生活
我的眼淚讓傷變得赤裸裸
後來你的眼神都變得閃躲
我的心已上了鎖 這傷痛難以負荷
那些快樂被扔在了角落
最遙遠的沉默 多深刻的折磨
你已拋棄我們從前作隔岸觀火
推開我所有泣不成聲的挽留
火燒斷了繩索 血染紅我雙手 恭賀你得到了解脫
祝福你真的能愉快生活
最遙遠的沉默 多深刻的折磨
你已拋棄我們從前作隔岸觀火
推開我所有泣不成聲的挽留
火燒斷了繩索 血染紅我雙手 恭賀你得到了解脫
祝福你真的能愉快生活
_
* If you like their music, please support genuine version. If any owner has an issue with any of the uploads please get in contact (mail) and it will be deleted immediately.

* ❉歌曲跟影片版權為歌手本人及其音樂公司所有,若喜歡他們的音樂請支持正版,如版權方認為影片有侵權一事,請與我們聯絡,我們將徹底刪除影片
#kieubahung #tiktok

Nguồn: https://pius-xii.com/

Xem thêm bài viết khác: https://pius-xii.com/hoc-tieng-anh/

Leave a comment