2018 – Tôi lại vớt vát chút tuội thanh xuân (ngoài 30++ ) hehe bằng chuyến phượt A pa chải. Phượt lên mốc số 0 – Cột mốc Cực Tây phía Bắc Tổ Quốc !
List video Apachai

All Playlist:
Hành Trình Phượt lên A Pa Chải

Hi, FOLLOW ME 🙂
Subscribe my chanel:
My blog:
Many thanks

Nguồn: https://pius-xii.com/

Xem thêm bài viết khác: https://pius-xii.com/du-lich/

Leave a comment