Cung An Định được xây dựng vào năm 1917, hoàn thành sau hơn 1 năm. Nguyên vào năm 1902, Nguyễn Phúc Bửu Đảo (tức vua Khải Định sau này) khi lập ra phủ riêng bên bờ sông An Cựu đã đặt tên cho phủ của mình là AN ĐỊNH. Đến năm 1917 trên cơ sở của nền móng phủ cũ, vua cho xây dựng lại mới thành cung khang trang to đẹp hơn, theo kiểu kiến trúc tân cổ điển, vững chãi nhưng vẫn giữ tên cũ.

An Dinh Palace was constructed in 1917, and completed after a year. In 1902, Nguyen Phuc Buu Dao (emperor Khai Dinh) had a private mansion by the side of An Cuu Canal called An Dinh. Until 1917, he had the construction newly built on the former base with a bigger scale and the neo-classic style. The new construction was still named An Dinh.

Nguồn: https://pius-xii.com/

Xem thêm bài viết khác: https://pius-xii.com/du-lich/

Leave a comment